Kontakt

Operatorem usług jest XOPERO SOFTWARE S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

ul. Herberta 3,
66-400 Gorzów Wlkp.

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684240.

Tel: +48 95 740 20 40
E-mail: sales@xopero.com

NIP: 5993066603
REGON: 080285693
Kapitał zakładowy: 1.229.250,00 zł wpłacony w całości.

Formularz kontaktowy
Prezentacja produktu
Support i Ticket System

Partner Xopero – Włochy

S-mart, Via E. Spinucci, 39/41 - 50141 Firenze (FI)
Tel: +39 02 8718 6340
E-mail: italy@xopero.com

Partner Xopero – UK

Backup Data, 15 Sable Close, Cambridge CB1 9YX
Tel: +44 1223790405
E-mail: uk@xopero.com

Mapa