8 sektorów, którym szczególnie zagraża utrata danych

Najbardziej wrażliwymi na ataki ransomware są branże medyczne oraz sektor finansowy… ale na nich lista się nie zamyka. Jeśli prowadzisz firmę IT już teraz możesz sprawdzić w jakich sektorach szczególnie wymagane jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa – każdy z nich może dotknąć utrata danych. Być może nie zdajesz sobie sprawy, że wśród obsługiwanych firm masz już klienta na program do backupu.

1. Służba zdrowia – utrata danych jest dla niej szczególnie groźna

Sektor medyczny jest celem aż 24% ataków ransomware. Nic dziwnego – placówki medyczne posiadają wrażliwe dane na temat stanu zdrowia ludzi. Należą do nich informacje o pacjentach zbierane podczas wizyt i rejestracji u lekarza. Zaliczamy do nich między innymi przeszły, obecny oraz przyszły stan zdrowia pacjenta oraz informacje o chorobach, przyjmowanych lekach lub niepełnosprawności. Ponadto w ich bazach znajdziemy dane biometryczne, które są istotne z punktu widzenia identyfikacji danej osoby.

Utrata danych? Poznaj wszystkie sekrety cloud computingu i backupu w chmurze. Weź udział w webinarze.

2. Agencja nieruchomości

Agencje nieruchomości posiadają wszystkie dane na temat mieszkań i budynków którymi zarządzają. Ich plany architektoniczne wraz z adresami oraz informacje o nabywcach i lokatorach. Utrata takich danych mogłaby spowodować niewyobrażalnie dotkliwe skutki oraz być niemożliwa do odtworzenia. Odpowiednie zabezpieczenie tych informacji jest istotne nie tylko dla samych firm, ale również ich klientów.

3. Firma handlowa

Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa zajmujące się handlem, to najważniejszymi zasobami są w szczególności wszelkiego rodzaju informacje o płatnościach, dane nt. umów partnerskich, regulaminy, a także cenniki i kontakty handlowe. Dla firm zajmujących się sprzedażą online istotne są również zdjęcia produktów oraz ich opisy.

4. Firma produkcyjna

Firma produkcyjna w swoich bazach danych posiada informacje na temat m.in. składów produktów, które w przypadku ich utraty mogłyby się przyczynić do ogromnych strat finansowych, a nawet upadłości. Do istotnych informacji, które warto zabezpieczyć należą chociażby dane dotyczące dystrybucji, kontakty biznesowe oraz zawarte z partnerami umowy, informacje o zatrudnieniu, faktury i inne dokumenty księgowe.

5. Biuro rachunkowe

Prowadzenie biura rachunkowego jest jedną z działalności, których specyfika opiera się na pracy z danymi poufnymi, wrażliwymi i osobowymi. Ich zabezpieczenie jest bardzo istotne z punktu widzenia biura jak i jego klientów. Do najczęściej przetwarzanych danych, które przechowują biura rachunkowe należą: faktury, rachunki, umowy, książki przychodów i rozchodów, dane osobowe oraz sprawozdania finansowe.

6. Placówki edukacyjne

Instytucje oświatowe, które powinny dawać przykład uczniom, nie mogą pomijać tak istotnej kwestii jak ochrona ich danych. Szkoły przetwarzają takie informacje na temat uczniów jak ich dane osobowe (w tym numer PESEL, miejsce zamieszkania oraz imiona rodziców), oceny czy plany dnia. Posiadają również informacje o ich rodzicach. Ponadto to właśnie wizerunkowi szkoły, jako instytucji kojarzonej z autorytetem, wszelkiego rodzaju wycieki zagrażają najmocniej

7. Agencja reklamowa

Agencje reklamowe charakteryzują się posiadaniem ogromnych baz danych – są one niezbędne do prowadzenia tego typu działalności. Z reguły w tych firmach są to najważniejsze oraz najbardziej wartościowe zasoby do zabezpieczenia. Agencje powinny chronić je w taki sposób, aby w każdej chwili móc je odzyskać i nie ponieść ogromnych strat związanych z utratą tych informacji.

8. Kancelaria prawna

Kancelaria prawne i notarialne przetwarzają ogrom informacji na temat swoich klientów. Nie tylko osobowych – takich jak imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL i dane kontaktowe. Nierzadko są to informacje o ich stanie majątkowym czy cywilnym. Pamiętajmy również, że pracowników obowiązuje tajemnica adwokacka – wszelkie informacje uzyskane od klientów powinny być przez nich szczególnie chronione. Wyciek tak krytycznych informacji grozi utratą reputacji i lojalności, która dla większości kancelarii jest najważniejszą wartością. Backup jest tutaj nie tyle potrzebny, co wręcz niezbędny.

Znasz już sektory, które najwięcej stracą, gdy dojdzie do utraty danych. Teraz poznaj sześć najczęstszych przyczyn, które do niej prowadzą. Artykuł znajdziesz tutaj.