Wyzwania MSP w 2024 roku: zapewnienie ciągłości działania w biznesie

W 2024 roku dostawcy usług zarządzanych (MSP) stoją przed wyzwaniami w szybko zmieniającym się świecie cyberbezpieczeństwa. Pojawiają się nowe technologie i metody ataków, dlatego MSP muszą dostosowywać swoje usługi do rosnących wymagań klientów w kwestii ochrony danych. Cyberbezpieczeństwo staje się kluczowym priorytetem – wymaga to od dostawców inwestycji w zaawansowane technologie, strategiczne zarządzanie ryzykiem i ochronę informacji klientów. Głównym celem jest ochrona danych przed zagrożeniami i zapewnienie ciągłości działania.

Nasza rola w zabezpieczaniu systemów klientów rośnie wraz z rozwojem cyberprzestępności. Jak poinformowało FBI, liczba cyberataków zwiększyła się aż o 400% od czasu pandemii! Wzrasta również popyt na zarządzane usługi bezpieczeństwa – oszacowano, że wartość globalnego rynku MSP w 2023 roku już wyniosła 299,01 mld USD i prognozuje się dalszy wzrost ze średnią roczną stopą wzrostu (CAGR) 13,6% do 2030 r. Jak zatem będzie wyglądał rynek usług zarządzanych (MSP) w 2024 roku? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Problemy MSP w kontekście cyberbezpieczeństwa

Wyzwania, przed którymi stoją MSP w zakresie cyberbezpieczeństwa, są zarówno złożone, jak i różnorodne. Ataki ransomware i phishing stały się bardziej wyrafinowane, wykorzystując zaawansowane techniki, aby ominąć tradycyjne środki obronne. W świetle tego MSP powinni krytycznie podchodzić do wyboru producentów rozwiązań w swoim portfolio – klienci potrzebują wielowarstwowej ochrony przed różnymi wektorami cyberataków. MSP muszą aktualizować narzędzia i procedury, aby wyprzedzać cyberprzestępców; jednocześnie muszą dostosować się do przepisów i dyrektyw w utrzymaniu bezpieczeństwa cyfrowego i  ochrony danych, takich jak RODO lub NIS 2 – to wszystko wymaga wiedzy prawnej, jak i technicznej. Zarządzanie zdalne dodaje kolejną warstwę komplikacji, ponieważ firmy muszą zabezpieczyć rozproszone środowiska pracy. 


Szanse dla Managed Services Providers

Mimo wyzwań dynamicznie zmieniający się krajobraz cyberbezpieczeństwa stwarza także unikalne szanse dla MSP. Odpowiedź na te wyzwania może przekształcić potencjalne zagrożenia w możliwości wzrostu i rozwoju.
Specjalizacja w cyberbezpieczeństwie, inwestycje w nowe technologie oraz edukacja rynku otwierają nowe ścieżki wzrostu. Dostawcy usług zarządzanych mogą oferować audyty bezpieczeństwa, zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i szkolenia klientów w zakresie świadomości cyberbezpieczeństwa.

Specjalizacja w cyberbezpieczeństwie

W miarę jak firmy coraz bardziej zdają sobie sprawę z konsekwencji cyberataków, wzrasta zapotrzebowanie na wyspecjalizowane usługi cyberbezpieczeństwa. MSP, które zainwestują w rozwój swoich kompetencji w tym obszarze, mogą zaoferować klientom większą wartość dodatnią, wyróżniając się tym samym na rynku. Dostarczanie usług, takich jak audyty bezpieczeństwa, zarządzanie lukami w zabezpieczeniach czy edukacja w zakresie świadomości cyberbezpieczeństwa otwiera nowe ścieżki przychodów.

Edukacja klientów

Wzrost świadomości na temat cyberbezpieczeństwa stwarza szansę dla MSP na rozwój oferty edukacyjnej dla klientów. Programy szkoleniowe, warsztaty i konferencje zwiększają świadomość użytkowników końcowych, co jest kluczowym elementem w zapobieganiu cyberatakom.

MSP, które oferują kompleksowe usługi edukacyjne, budują długoterminowe relacje z klientami, podnosząc jednocześnie poziom świadomości bezpieczeństwa cyfrowego.


Zagrożenia i wyzwania

Rok 2024 niesie ze sobą nie tylko nowe możliwości, ale również zagrożenia i wyzwania, które mogą wpłynąć na działalność MSP i ich klientów. Rozpoznanie tych zagrożeń i odpowiedź na nie jest kluczowe dla zapewnienia skutecznej ochrony i strategii obronnej dla swoich klientów.

Zależność od technologii

W miarę jak firmy stają się coraz bardziej zależne od technologii, każda przerwa w dostępności usług może mieć poważne konsekwencje finansowe i operacyjne. Dla MSP oznacza to konieczność zapewnienia wysokiej dostępności i niezawodności oferowanych usług, co wymaga ciągłych inwestycji w infrastrukturę i technologie redundancji. Kluczowe jest też nie tylko posiadanie w swoim portfolio, ale też stosowania przez samą firmę rozwiązań typu BCDR gwarantujących ciągłość biznesową w przypadku ataku bądź awarii.

Zgodność z przepisami i regulacjami

Zwiększająca się liczba przepisów dotyczących ochrony danych i cyberbezpieczeństwa stawia przed MSP wyzwanie utrzymania zgodności, zarówno własnej, jak i swoich klientów. Niezrozumienie lub nieprzestrzeganie tych przepisów może prowadzić do znaczących kar finansowych i uszczerbku na reputacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na wymagania, które są powtarzane niemal w każdej regulacji bądź dyrektywie, a jest to m.in. obowiązek zapewnienia ciągłości działania, czyli zarządzanie kopiami zapasowymi, przywracania normalnego działania po wystąpieniu awarii bądź ataku. Jak już wspomnieliśmy wcześniej – rozwiązanie powinno posiadać wielokierunkową ochronę i być cyberodpornym na wszelkie zagrożenia.


Xopero ONE MSP Backup jako odpowiedź na potrzeby MSP

Xopero Software, lider w dziedzinie rozwiązań backupowych, odpowiada na te potrzeby za pomocą Xopero ONE MSP Backup, oferując model biznesowy i technologiczny dostosowany do współczesnych wymagań MSP.

Polski producent i polski support

Jednym z kluczowych atutów Xopero jest również dedykowany polski support, co stanowi istotną wartość dodaną, zwłaszcza dla polskich dostawców usług zarządzanych. Dostęp do wsparcia w ojczystym języku nie tylko ułatwia rozwiązywanie problemów, ale także zwiększa efektywność komunikacji i buduje silniejsze relacje z klientami. Bycie polskim producentem oprogramowania daje Xopero Software dodatkową przewagę, umożliwiając szybką reakcję na zmieniające się lokalne przepisy i potrzeby rynku.

Model Pay-as-you-go: elastyczność i skalowalność

Model „Pay-as-you-go” (płacisz, ile używasz) to kolejna istotna zaleta, która umożliwia dostawcom usług elastyczność w zarządzaniu kosztami i skalowalność usług. Taki model płatności jest szczególnie atrakcyjny w branży IT, gdzie zapotrzebowanie na usługi może dynamicznie się zmieniać. Umożliwia to MSP lepszą kontrolę nad finansami i optymalizację inwestycji w infrastrukturę backupową.

Brak umów: minimalizacja ryzyka

Xopero ułatwia współpracę, eliminując konieczność podpisywania długoterminowych umów. To podejście minimalizuje ryzyko, dając im wolność do eksperymentowania i dostosowywania oferty bez obawy o rygory kontraktowe. Ta swoboda wspiera dynamiczny rozwój usług i pozwala na szybką adaptację do zmieniających się potrzeb klientów.

Elastyczność w sprzedaży licencji

Xopero oferuje możliwość sprzedaży licencji w miesięcznym modelu, co dodatkowo zwiększa elastyczność i pozwala dostosować ofertę do indywidualnych preferencji klientów. Taka elastyczność w modelu licencyjnym pozwala MSP na budowanie własnych strategii sprzedażowych i promocyjnych.

Własna polityka cenowa i marże

Przedsiębiorcy mają możliwość ustalania własnej polityki cenowej i marż na produkty Xopero, co umożliwia im kształtowanie konkurencyjnych ofert i maksymalizację zysków. Dostosowanie cen do lokalnych warunków rynkowych i specyfiki klienta staje się prostsze i bardziej efektywne.

14-dniowe konta testowe dla klientów

Xopero zapewnia 14-dniowe konta testowe, umożliwiające klientom bezpłatne wypróbowanie usług przed podjęciem decyzji o zakupie. To doskonały sposób na przyciągnięcie nowych klientów i zbudowanie zaufania poprzez demonstrację wartości i skuteczności rozwiązania backupowego.

Platforma zarządzania sprzedażą i backupem

Zintegrowana platforma zarządzania sprzedażą i backupem oferowana przez Xopero stanowi potężne narzędzie dla MSP, pozwalając na centralne zarządzanie klientami, licencjami i usługami backupowymi. Ułatwia to monitorowanie i optymalizację działalności, zwiększając efektywność operacyjną.

Nieograniczona liczba magazynów danych

Xopero umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby magazynów danych, co zapewnia skalowalność i elastyczność w dostosowywaniu infrastruktury backupowej do potrzeb klientów. To kluczowy element w zapewnieniu wysokiej dostępności i bezpieczeństwa danych.

Przepinanie licencji między klientami

Unikalna funkcjonalność przepinania licencji między klientami daje MSP dodatkową elastyczność w zarządzaniu zasobami i optymalizacji kosztów. MSP mogą szybko reagować na zmieniające się potrzeby klientów, dostosowując alokację licencji bez zbędnych formalności.


W 2024 roku MSP stoją przed wyzwaniami i szansami w cyberbezpieczeństwie. Wzrost liczby cyberataków podkreśla znaczenie czujności i adaptacji. MSP muszą aktualizować swoje narzędzia i procedury, dostosowywać się do przepisów ochrony danych i zarządzać wyzwaniami związanymi z rozproszonymi środowiskami pracy. Jednocześnie wzrastające zapotrzebowanie na usługi cyberbezpieczeństwa, rozwój technologiczny i edukacja klientów oferują nowe możliwości. 

W Xopero Software rozumiemy, że dynamicznie rozwijający się krajobraz cyberbezpieczeństwa wymaga nie tylko zaawansowanych technologicznych rozwiązań, ale również ciągłej edukacji i wsparcia dla naszych klientów i partnerów. Jako firma, jesteśmy zaangażowani w podnoszenie świadomości i kompetencji w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, co jest kluczowe w zapobieganiu cyberataków. W tym celu, regularnie organizujemy webinaria dla wszystkich zainteresowanych tematem MSP Backup, które odbywają się co tydzień, w każdy czwartek. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestrowania się – Rejestracja

Ponadto zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem, aby dowiedzieć się więcej o naszym modelu MSP i możliwościach współpracy. Mateusz Bergolc jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby umówić się na indywidualną prezentację lub uzyskać więcej informacji na temat oferty Xopero. Skontaktuj się z nim, aby odkryć, jak możemy wspierać Ciebie w zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych waszych klientów.