Xopero Blog

Podatność PAN-OS / Luki w Apache Guacamole / MongoDB

US Cyber Command ostrzega użytkowników, aby natychmiast załatali nową krytyczną podatność w PAN-OS. My także jesteśmy takiego zdania. Wynik 10/10 w skali CVSSv3 oznacza, że zdecydowanie nie wolno odkładać tego na później… Cyberprzestępcy prawdopodobnie wkrótce zaczną wykorzystywać tę podatność. A mówimy przecież o next-generation firewall… Więcej na ten temat przeczytasz poniżej.

Read more

StrandHogg 2.0 / PonyFinal / ComRAT / NSA przestrzega przed luką Exim

Trzy największe cyberzagrożenia ostatniego tygodnia pokazują, że atakujący opanowali do perfekcji sprawne adaptowanie się do nowych warunków. Interface webowy Gmaila służy przestępcom do komunikacji command and control. Microsoft przestrzega użytkowników przed tzw, human-operated ransomware attacks. Ale dzisiejsze zestawienie otwiera nowo odkryta wada w systemie Android, która pozwala na przeprowadzenie rozszerzonego ataku StrandHogg 2.0 – znacznie groźniejszego, ponieważ na dużo większą skalę.  

Read more