Xopero ONE 1.4.0 z Immutable storage, kopią baz Oracle i Raportem dobowym

Xopero ONE w wersji 1.4.0 jest już dostępna! Wraz z nią wprowadziliśmy funkcjonalności, które wzbogacają pakiet Ransomware Protection, ograniczając jednocześnie skalę i skutki ataków szyfrujących. Ponadto, liczne nowości i usprawnienia pozwolą Ci na jeszcze szybszą konfigurację polityki backupu i łatwiejszy monitoring na potrzeby zgodności z przepisami.  

Storage odporny na ransomware – Immutable S3 

Wprowadzamy obsługę magazynów S3 typu Immutable jako lokalizację kopii zapasowych Xopero ONE. Magazyny tego typu pozwalają na swobodny zapis i odczyt danych, lecz ich modyfikacja i usuwanie możliwe jest jedynie po spełnieniu polityk retencji ustawionych dla bucket-u. Od teraz przechowuj swoje dane tak długo, jak tego potrzebujesz bez obaw, że plik zostanie zmodyfikowany lub usunięty. Zyskasz jeszcze większy poziom bezpieczeństwa oraz gwarancję, że ransomware nie zaszyfruje kopii przechowywanej na Twoim magazynie. Funkcjonalność jest dostępna dla AWS, Wasabi, BackBlaze B2, Google Cloud Storage.

Kopia baz Oracle

Długo wyczekiwana możliwość zabezpieczenia baz danych Oracle pojawia się w Xopero ONE! Od teraz bez problemu możesz wykonywać kopie baz Oracle oraz odtwarzać je do tych samych, bądź zupełnie nowych instancji – do dowolnego punktu w czasie. 

Backup grup urządzeń 

Od teraz plany backupu można przypisywać nie tylko do wybranych urządzeń, ale także do całych grup, co znacznie ułatwia automatyzację procesu backupu. Teraz jednym planem zabezpieczysz wszystkie lub wybrane urządzenia. Wystarczy przypisać wybrane urządzenia do grupy objętej planem backupu, aby zostały automatycznie zabezpieczone. Dodatkowo skorzystaj z dashboard’u grupy, który upraszcza monitorowanie zadań wykonywanych w ramach grupy.

Ta funkcjonalność szczególnie spodoba się naszym Partnerom MSP – sprawia, że zarządzanie klientami i kopiami jest jeszcze szybsze i łatwiejsze.

Raporty dobowe

Błyskawicznie weryfikuj backup na podstawie raportów dobowych z wykonanych i trwających zadań. Zobaczysz w nich takie informacje jak status ukończenia zadań w ramach planu, rozmiar przesyłanych danych, czy czas ich trwania. Możesz zdefiniować różnych odbiorców dla raportów z konkretnych planów – to ponownie ukłon w stronę naszych Partnerów i Klientów o złożonej infrastukturze i strukturze organizacyjnej.

Co najważniejsze, raporty dobowe ułatwiają monitoring, zachowanie zgodności z wymogami prawnymi i zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Okazują się niezmiernie przydatne na potrzeby audytów i kontroli bezpieczeństwa – najważniejsze dane i statystyki masz pod ręką. 

Wersja 1.4.0 – co jeszcze?

  • Harmonogram dzienny dla jeszcze prostszej konfiguracji polityki backupu,
  • Obsługa nowego regionu – Wasabi AP Southeast 2 (Sydney),
  • Usprawnienie konfiguracji odtwarzania BMR, dodanie instrukcji przywracania obrazu dysku oraz wprowadzenie widoku urządzeń uruchomionych za pośrednictwem aplikacji SVS, co zmniejsza ryzyko pomyłki po stronie użytkownika,
  • Przeniesienie ustawienia Równoważenia zadań oraz Zapobiegania przed uśpieniem komputera do zaawansowanych ustawień planu.

Zaloguj się na swoje konto Xopero ONE lub rozpocznij darmowy okres próbny.