Strona dla akcjonariuszy

Kontakt, ogłoszenia

Kontakt

Xopero Software S.A.
Herberta 3
66-400 Gorzów Wielkopolski

Tel. +48 95 740 20 40
Mail: akcjonariusze@xopero.com

Ogłoszenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2024 r.

29.05.2024 r.

Zarząd XOPERO SOFTWARE S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 §1 i art. 402 k.s.h. zwołuje na dzień 20.06.2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („WZ”), które odbędzie się o godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej Izabeli Bajzert w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowej 7/2, 66-400 Gorzów Wlkp.

Pobierz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 lipca 2023 r.

20.07.2023 r.

Zarząd XOPERO SOFTWARE S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 §1 i art. 402 k.s.h. zwołuje na dzień 27.07.2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („WZ”), które odbędzie się o godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej Izabeli Bajzert w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowej 7/2, 66-400 Gorzów Wlkp.

Pobierz

Pozytywne przejście audytu na zgodność z normą ISO 27001:2017

12.01.2023 r.

Zarząd XOPERO SOFTWARE S.A. informuje, że po przeprowadzonego audytu DEKRA Certification Sp. z o.o. potwierdza pozytywne przejście postępowania na zgodność z normą ISO 27001:2017 i przekazała rekomendację do wydania certyfikatu.

Pobierz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 września 2022 r.

02.09.2022 r.

Zarząd XOPERO SOFTWARE S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 §1 i art. 402 k.s.h. zwołuje na dzień 29.09.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („WZ”), które odbędzie się o godz. 15:00 w Kancelarii Notarialnej Izabeli Bajzert w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowej 7/2, 66-400 Gorzów Wlkp.

Pobierz

Pozytywne zakończenie procedury audytowej SOC 2 Type 1

27.06. 2022 r.

Zarząd XOPERO SOFTWARE S.A. informuje o pozytywnym zakończeniu postępowania audytowego w związku ze standardem SOC 2 Type 1 i rozpoczęcie procesu pod spełnienie wymogów ze standardem Type 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 sierpnia 2021 r.

09.06.2021 r.

Zarząd Xopero Software S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 §1 i art. 402 k.s.h. zwołuje na dzień 3 sierpnia 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („WZ”), które odbędzie się o godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej Izabeli Bajzert w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowej 7/2, 66-400 Gorzów Wlkp.

Pobierz

Piąte i ostatnie wezwanie Xopero Software S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

02.12.2020 r.

Zarząd Xopero Software Spółka Akcyjna („Spółka”) po raz piąty i ostatni wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Gorzowie Wlkp., pod adresem ul. Herberta 3, w dniach roboczych w godzinach 8.00-15.00. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Czwarte wezwanie Xopero Software S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

16.11.2020 r.

Zarząd Xopero Software Spółka Akcyjna („Spółka”) po raz czwarty wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Gorzowie Wlkp., pod adresem ul. Herberta 3, w dniach roboczych w godzinach 8.00-15.00. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Trzecie wezwanie Xopero Software S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

30.10.2020 r.

Zarząd Xopero Software Spółka Akcyjna („Spółka”) po raz trzeci wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Gorzowie Wlkp., pod adresem ul. Herberta 3, w dniach roboczych w godzinach 8.00-15.00. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Drugie wezwanie Xopero Software S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

15.10.2020 r.

Zarząd Xopero Software Spółka Akcyjna („Spółka”) po raz drugi wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Gorzowie Wlkp., pod adresem ul. Herberta 3, w dniach roboczych w godzinach 8.00-15.00. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Pierwsze wezwanie Xopero Software S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

28.09.2020 r.

Zarząd Xopero Software Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Gorzowie Wlkp., pod adresem ul. Herberta 3, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2020r.

Zarząd XOPERO SOFTWARE Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 29 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („WZ”), które odbędzie się o godzinie 15:00 w Kancelarii Notarialnej Izabeli Bajzert w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 141/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Pobierz