Realizowane projekty

Projekt 2021

Xopero Software S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Internacjonalizacja marki produktowej Xopero w celu wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej”.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Xopero Software S.A. na rynku międzynarodowym poprzez kompleksowe promowanie produktu w postaci Xopero Backup - oprogramowania do backupu danych i odtwarzania awaryjnego.

Dofinansowanie projektu z UE: 424 725,00 zł

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska