Ochrona danych osobowych

Zobacz w jaki sposób wspieramy naszych klientów i partnerów oraz chronimy dane osobowe

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna – zarówno w aspekcie ochrony danych samych naszych klientów (jako administrator) jak i danych przechowywanych przez klientów w ramach kopii zapasowych (jako podmiot przetwarzający).

Aby zapewnić naszym klientom najwyższy poziom ochrony wdrożyliśmy szereg narzędzi mających służyć ochronie danych osobowych, w pełni zgodny z wysokimi wymaganiami stawianymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – czyli tzw. „RODO”.

Xopero jako administrator i podmiot przetwarzający

Xopero jako usługodawca występuje zarówno w roli administratora danych osobowych, jak i podmiotu przetwarzającego.

Zgodnie z zapisami RODO:

 • administrator to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 • podmiot przetwarzający to podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Mówiąc prościej, jeżeli przekazujesz swoje własne dane osobowe na rzecz Xopero, to występujemy wobec Ciebie w roli administratora. Jeżeli zaś przekazujesz nam dane osobowe innych osób, to działamy w roli podmiotu przetwarzającego.

Niezależnie od naszej roli – w obu aspektach chronimy dane osobowe z najwyższą starannością.

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Naszą zasadą jest zbieranie danych osobowych i następnie ich przetwarzanie tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane (w szczególności wywiązania się z umowy) oraz wynikających z przepisów prawa.

Zakres danych będzie różny w zależności od tego, czy dane będą przetwarzane, aby świadczyć usługi będące w naszej ofercie, czy w związku z zatrudnieniem, czy też innymi – szczególnymi celami.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przede wszystkim na cele:

 • zawarcia i wykonania umowy,
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 • marketingu bezpośredniego,
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk,
 • wsparcia obsługi.

Jeżeli dane osobowe miałyby być przetwarzane w innych celach – będzie to ustalane w odpowiedni sposób w każdym takim przypadku.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Podstawową podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jego zgoda na to udzielona przez naszych klientów.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Będziemy przetwarzali w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

 • klientów będących abonentami lub użytkownikami naszych usług,
 • pracowników i współpracowników wykonujących działania na rzecz administratora oraz całego otoczenia wspierającego,
 • osób zamawiających usługę Newslettera Xopero,
 • osób uczestniczących w cyklach webinarów Xopero.

Przetwarzamy także dane osobowe innych administratorów danych, które zostały powierzone nam w celu świadczenia usług dostarczanych przez nas.

Dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi umownie.

Polityka ochrony danych osobowych

Celem zachowania najwyższych standardów ochrony danych osobowych XOPERO wdrożyło w ramach swojej wewnętrznej organizacji Politykę Ochrony Danych Osobowych Xopero.

Każdy może się z nią zapoznać w tym miejscu.

Polityka Ochrony Danych Osobowych Xopero definiuje w sposób szczegółowy obowiązki Xopero jako administratora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe, a ponadto wskazuje na dokładne sposoby skorzystania przez każdą zainteresowaną osobę z przysługujących jej praw w związku z ochroną danych osobowych.

Uprawnienia związane z ochroną danych osobowych

W związku z ochroną danych osobowych każdy zaineresowany ma prawo do:

 • dostępu do danych (m.in. o udzielnie informacji o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych,
 • usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przeniesienie danych do innego administratora danych.

Sprzeciw

Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw:

 • wobec przetwarzania danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu,
 • wobec przetwarzania danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Xopero powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego zadaniem jest bieżące zajmowanie się sprawami ochrony danych osobowych.

Każdy może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przy wykorzystaniu adresu e-mail:
DPofficer@xopero.com

Zakres terytorialny

Xopero nie przekazuje żadnych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Wszystkie dane przetwarzane w formie elektronicznej przechowywane są na serwerach zlokalizowanych w Polsce.