Regulamin Świadczenia Usługi

Niniejszy regulamin wraz z naszą Polityką Prywatności, Umową powierzenia przetwarzania danych oraz wszelkimi dodatkowymi załącznikami stanowią umowę ustanowioną przez i pomiędzy XOPERO SOFTWARE S.A. a każdą osobą lub podmiotem rejestrującym się do lub korzystającym z dostarczanych przez nas Usług.

Dowiedz się więcej

Umowa o Przetwarzanie Danych

Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych jest umową pomiędzy XOPERO SOFTWARE S.A. a podmiotem przetwarzającym dane (takim jak zewnętrzny usługodawca). Reguluje ona przetwarzanie danych osobowych prowadzone w celach biznesowych.

Dowiedz się więcej

Umowa Programu Partnerskiego

Umowa Programu Partnerskiego wraz z naszą Polityką Prywatności, Umową powierzenia przetwarzania danych stanowią podstawę do rozpoczęcia oficjalnej współpracy pomiędzy XOPERO SOFTWARE S.A. oraz każdą osobę lub podmiotem rejestrującym się jako Partner.

Dowiedz się więcej

SLA dla Klientów Końcowych

Niniejsza Umowa jest zawierana pomiędzy XOPERO SOFTWARE S.A. a Użytkownikiem Końcowym, określa sposób świadczenia i utrzymywania niezbędnych usług informatycznych. Precyzuje ona gwarantowany poziom świadczenia usług przez Producenta.

Dowiedz się więcej

Karta Informacyjna RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych reguluje przetwarzanie przez XOPERO SOFTWARE S.A. danych osobowych dotyczących osób fizycznych w UE – prywatność oraz bezpieczeństwo danych.

Dowiedz się więcej

Polityka Prywatności Aplikacji Mobilnej Xopero ONE Backup

Polityka Prywatności Aplikacji Mobilnej Xopero ONE Backup określa w jaki sposób Xopero Software gromadzi i przetwarza dane osobowe przekazane przez użytkowników, jakie przysługują im prawa oraz kto jest osobą wskazaną do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych...

Dowiedz się więcej

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych została utworzona w związku z wymaganiami Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych...

Dowiedz się więcej

Prywatność i Polityka Cookies

Niniejsza polityka stanowi uzupełnienie Umowy świadczenia usługi i określa zasady wykorzystywania plików cookies (tzw. ciasteczek) przez XOPERO SOFTWARE S.A.

Dowiedz się więcej

Polityka Płatności I Zwrotów

Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie Regulaminu świadczenia usługi i określa szczegółowe zasady dokonywanych płatności przez Użytkowników na rzecz Dostawcy oraz ewentualnych zwrotów należności z tych płatności.

Dowiedz się więcej

Subprocesorzy

W ramach strony „Subprocesorzy” publikujemy aktualną listę podmiotów świadczących nam usługi takie jak dostarczanie infrastruktury IT lub rozwiązania w modelu SaaS, którzy w związku z powyższym pośredniczą w przetwarzaniu danych klientów.

Dowiedz się więcej

Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

Informacje są niezwykle ważnym zasobem i jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że są one bezpieczne i odpowiednio wykorzystywane. W tym dokumencie przybliżamy wdrożone w naszej firmie polityki bezpieczeństwa, dobre praktyki...

Dowiedz się więcej