Case study: Edukacja

Xopero ONE zwycięża testy prędkości w backupie 4 tysięcy kont Microsoft 365

Warszawski Uniwersytet Medyczny i zdrowe podejście do ochrony danych

Pobierz
WUM logo

Rozwiązanie: Xopero ONE Backup & Recovery

Wyzwanie: Ochrona infrastruktury krytycznej przed atakami i utratą danych

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) to jedna z najstarszych uczelni medycznych w Polsce, która od 200 lat kształci najlepszych specjalistów w branży. Zatrudnia prawie 4 tys. pracowników i kształci około 10 tys. studentów. Według najnowszego rankingu znajduje się w gronie 4,4 proc. najlepszych uczelni świata, a w Polsce jest uczelnią medyczną numer jeden.

Wyzwanie

Ze względu na specyfikę działalności i rozwijający się w ostatnich latach trend zdalnego nauczania, Warszawski Uniwersytet Medyczny prężnie rozwija e-usługi. Pandemia sprawiła, że nowoczesna infrastruktura IT uczelni została przetestowana i unowocześniona, aby lepiej odpowiadać na potrzeby studentów i pracowników. Uczelnia korzysta z pakietu Microsoft 365 - zarówno w celach dydaktycznych, jak i bieżącej pracy kadry naukowej i administracji.

WUM posiada ogromne ilości informacji, w tym wrażliwe dane osobowe, opracowania naukowe, materiały dydaktyczne z kilku jednostek organizacyjnych. Ich obieg odbywa się w dużej mierze poprzez pocztę e-mail. Uczelni zależało na płynności działania oraz możliwości sprawnego przywrócenia aplikacji Exchange, głównie wiadomości wraz z załącznikami, na wypadek możliwych błędów, przypadkowego usunięcia lub katastrofy. Krytycznym aspektem była też ochrona danych pracowników oraz plików, nad którymi pracują.

Zgodnie z modelem współdzielonej odpowiedzialności, w oparciu o który funkcjonuje Microsoft, to właśnie dostawca usług odpowiada za bezpieczeństwo oraz dostępność całej usługi i infrastruktury. Z kolei ochrona, w tym backup danych przetwarzanych w ramach pakietów M365, leży w dużej mierze po stronie użytkownika. Stąd też decyzją uczelni było znalezienie szybkiego i wysoce wydajnego oprogramowania do backupu usług Microsoft 365.

Zarówno władze uczelni, jak i administratorzy systemów w WUM są świadomi cyberzagrożeń. Ryzyko ich wystąpienia uczelnia wymienia w swojej strategii i analizie SWOT na najbliższe lata. Według aktualnych statystyk, w szkolnictwie i edukacji, znacznie częściej niż w innych branżach, dochodzi do ataków szyfrujących. Placówki edukacyjne potrzebują też najwięcej czasu na odszyfrowanie danych - aż do pół roku.

Mając na uwadze konieczność zabezpieczenia danych M365, studentów i pracowników, model współdzielonej odpowiedzialności oraz ryzyko wystąpienia zagrożeń cybernetycznych, decyzją uczelni było znalezienie szybkiego i wysoce wydajnego oprogramowania do backupu prawie czterech tysięcy kont Microsoft 365.

Z uwagi na złożoność i wielkość infrastruktury, administratorom systemów WUM zależało na rozwiązaniu, którego czas wdrożenia oraz sposób zarządzania są jak najbardziej przyjazne i elastyczne. Takim, które nie absorbuje cennego czasu administratorów i nie obciąża infrastruktury informatycznej. W ten sposób Warszawski Uniwersytet Medyczny trafił na Xopero ONE Backup & Recovery dla Microsoft 365.

Rozwiązanie

Centrum informatyki WUM przeprowadziło test kilku dostępnych na rynku rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych. Xopero ONE zdeklasowało swoich rywali i wyróżniło się ze względu na największą prędkość wykonywania backupu kilku tysięcy kont, które posiada uczelnia. Do wyboru przyczynił się również dział Customer Success, szybki i bezpośredni kontakt, konsultacje techniczne i profesjonalizm.

Po podjęciu decyzji przez WUM rozpoczął się proces PoC. Inżynierowie Xopero przystąpili do wdrożenia, które odbyło się zdalnie i trwało zaledwie kilka godzin. Dzięki możliwości błyskawicznego skonfigurowania własnego planu backupu uczelnia szybko i sprawnie ustawiła optymalną politykę, która pozwala zabezpieczać tysiące kont M365 i odpowiedzieć na dotychczasowe wyzwania uczelni.

Na decyzję o zakupie wpłynęło indywidualne podejście producenta oraz bardzo sprawne wsparcie przy testach. Rozwiązanie jest bardzo intuicyjne, a dzięki automatyzacji nie musimy pilnować planu i wykonywać backupu manualnie.
Marcin Wszendyrówny,
Administrator systemów IT

Backup M365 w codziennej praktyce

W efekcie administratorzy WUM zyskali oprogramowanie, które zapewnia nieporównywalną na rynku szybkość wykonywania i odtwarzania backupu przy dużym wolumenie danych oraz skrzynek M365. Wydajne połączenie kompresji i deduplikacji pozwala im również oszczędzać dostępną przestrzeń na magazynie danych.

W codziennej pracy szczególnie praktyczne okazuje się granularne przywracanie danych oraz intuicyjne przeglądanie i filtrowanie kopii. Administratorzy mogą więc bardzo łatwo odszukać potrzebne do przywrócenia dane i z całej kopii odzyskać tylko wybrane elementy, np. pojedyncze maile. Przypadkowe usunięcie pliku lub wiadomości email nie jest teraz problemem, co jest szczególne przydatne przy wysokiej możliwości popełnienia błędu ludzkiego wśród personelu liczącego prawie 4000 osób.

Bezpieczeństwo

Poza szybkością wdrożenia i działania, kryterium wyboru oprogramowania do backupu przez WUM, były oferowane funkcje bezpieczeństwa. Jak już wspominaliśmy, placówki edukacyjne są szczególnie narażone na ataki cybernetyczne. Ważne jest, aby instytucja miała odpowiednie procedury reagowania na takie incydenty, w tym plany odzyskiwania danych.

Poza autorskimi technologiami Disaster Recovery, specjaliści z Centrum Informatycznego WUM bardzo cenią pakiet zabezpieczeń przed ransomware. Wśród nich immutable storage - najbezpieczniejszy na rynku rodzaj magazynu na dane oraz przechowywanie plików w formie niewykonywalnej. Oznacza to, że nawet jeśli ransomware trafi w pliki znajdujące się w kopii zapasowej, nie będą one mogły zostać wykonane w pamięci masowej, a ransomware nie rozprzestrzeni się na storage’u.

Podsumowanie

Wdrożenie Xopero ONE Backup & Recovery spełniło wszystkie oczekiwania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami, radzi sobie najszybciej z wykonywaniem kopii i przywracaniem danych z kilku tysięcy kont Microsoft 365. Administratorzy w łatwy sposób mogą zarządzać backupem dzięki bardzo przyjaznemu interfejsowi i pełnej automatyzacji, a tym samym oszczędzić swój czas i nakład pracy.

Uczelnia zyskała gwarancję bezpieczeństwa danych M365, studentów i pracowników, spełnia swoje obowiązki wynikające z modelu współodpowiedzialności Microsoft oraz minimalizuje skutki zagrożeń cybernetycznych, zapewniając ciągłość działania i możliwość błyskawicznego przywrócenia danych - najszybszego wśród testowanych rozwiązań.

Xopero zabezpieczy wszystkie Twoje dane

Windows
Linux
Mac
Vmware
Microsoft Hyper-V
Red Hat
Oracle
Microsoft SQL
MySQL
PostgreSQL
Microsoft 365
Github
Bitbucket
Gitlab
Jira
Android
IOS
więcej!