Innowacyjna platforma do zabezpieczania danych Twoich klientów

Poznaj XCM arrow
Znak centrum

Centrum Bezpieczeństwa

Cyber ataki, malware, podatności, luki w zabezpieczeniach...

Co poniedziałek na Twojej skrzynce

Wyrażam zgodę aby mój adres email był wykorzystywany przez Xopero Software S.A. do przesyłania:
oraz przetwarzania moich danych w celu realizacji usług świadczonych przez Xopero. Istotne informacje na temat sposobu przetwarzania danych można znaleźć w sekcji Ochrona danych osobowych, Polityka ochrony danych osobowych Xopero oraz w Karcie informacyjnej
W każdej chwili masz prawo cofnąć wyrażone zgody – dodatkowo w każdym mailu znajduję się link umożliwiający natychmiastowe wypisanie się z naszej bazy.