Case study: Górnictwo

Bogdanka S.A. wdraża Xopero ONE dla ochrony danych, ciągłości procesów i zgodności z wymogami bezpieczeństwa

Pobierz
Bank Konin logo

Rozwiązanie: Xopero ONE Backup&Recovery

Wyzwanie: rozbudowana infrastruktura IT, liczne stacje robocze, serwery i hosty VM

Firma Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. z blisko 40-letnią historią jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. Na tle branży wyróżnia się nie tylko doskonałymi wynikami finansowymi, ale i wysoką wydajnością wydobycia oraz ambitnymi planami inwestycyjnymi, zakładającymi m.in. udostępnienie nowych złóż. Spółka od 2009 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2015 roku wchodzi w skład Grupy ENEA, operatora usług strategicznych branży energetycznej. Jest jednym z największych pracodawców w regionie - zatrudnia ponad 5 tys. pracowników, z czego aż 3,5 tys. pracuje na głębokości. “Bogdanka” to również odpowiedzialny społecznie mecenas kultury i sportu na Lubelszczyźnie. Angażuje się w inicjatywy kulturalne i naukowe, wspiera miejscowe drużyny sportowe, propagowanie zdrowego, aktywnego trybu życia oraz… bezpieczeństwa.

Spółka co roku przechodzi audyt nadzoru na zgodność z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

Wyzwanie

Oddział Łączności i Metanometrii jest bezpośrednim odbiorcą rozwiązania Xopero ONE Backup & Recovery. Dysponuje rozbudowaną infrastrukturą IT, w skład której wchodzi kilkadziesiąt stacji roboczych, kilkanaście serwerów fizycznych oraz kilkadziesiąt hostów maszyn wirtualnych, które muszą działać nieprzerwanie. Systemy łączności oraz systemy gazometryczne to całe mnóstwo danych gromadzonych nieprzerwanie, których systematyczna analiza jest istotna z punktu widzenia pracy zakładu, ochrony zdrowia i życia kilku tysięcy pracowników.

Głównym motywem wyboru Xopero ONE Backup & Recovery było zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa posiadanych systemów, gromadzonych danych, a także ciągłości pracy oddziału i zdrowia pracowników. Spółka poszukiwała również certyfikowanego rozwiązania, które zapewni jej zgodność z restrykcyjnymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami.

Rozwiązanie

Specjaliści z Bogdanki zdecydowali się na Xopero ONE dzięki rekomendacji firmy Comfortel Sp. z o.o., która była odpowiedzialna za kompleksową modernizację systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej.

Praktyka tworzenia kopii zapasowych przed wdrożeniem Xopero ONE oparta była na kilku rozwiązaniach programowych różnych producentów, co powodowało trudności w zarządzaniu systemami oraz wymagało znacznych nakładów czasu i zasobów ludzkich. Dzięki wdrożeniu Xopero ONE, Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. posiada teraz kompleksowe, zunifikowane i w pełni zarządzalne rozwiązanie do backupu, które pozwala na ogromną oszczędność czasu, pieniędzy i pracy administratorów.

Xopero ONE odpowiada również na największe wyzwania spółki w kontekście cyberbezpieczeństwa. Zapewnia nieprzerwaną pracę systemów i możliwość natychmiastowego przywrócenia krytycznych danych, które odpowiadają m.in. za bezpieczeństwo samych pracowników. Pozwala firmie spełniać bardzo restrykcyjne normy branżowe, przepisy prawne i wewnętrzne regulacje. Ponadto, Xopero ONE Backup & Recovery zdecydowanie wpłynęło na poprawę dotychczasowych doświadczeń z użytkowania rozwiązań cyberbezpieczeństwa.

Rozwiązanie Xopero pozwoliło na spełnienie norm branżowych wynikających z przepisów obowiązujących w podziemnym przemyśle wydobywczym m.in. w zakresie automatyzacji archiwizacji danych i tworzenia kopii bezpieczeństwa bilingów połączeń i prób połączeń oraz wyników pomiarów
Michał Mrugała, Nadsztygar elektryczny ds. urz. łączności i metanometrii
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

Korzyści

Połączenie oprogramowania Xopero ONE oraz własnej macierzy sprzętowej pozwala spółce gromadzić dane i przechowywać kopie w sposób w pełni zautomatyzowany. Oszczędza czas, a zasoby ludzkie koncentruje na sprawnej obsłudze procesów produkcyjnych. Dzięki funkcji multi-tenancy możliwe jest dodawanie ról i uprawnień, co sprawia, że dostęp do danych i oprogramowania jest zhierarchizowany i niemożliwy do uzyskania poza wyznaczonymi punktami dostępu.

Zaawansowane technologie Disaster Recovery gwarantują możliwość sprawnego przywrócenia danych i systemów, zapewniając tym samym ciągłość działania oddziału.

Na szczęście dotychczas nie mieliśmy incydentu bezpieczeństwa lub utraty danych, a wdrożenie Xopero jeszcze bardziej zmniejszyło prawdopodobieństwo takiego zdarzenia
Michał Mrugała, Nadsztygar elektryczny ds. urz. łączności i metanometrii
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. szczególnie docenił zaawansowaną politykę tworzenia kopii zapasowych w Xopero ONE. Dzięki możliwości błyskawicznego skorzystania z predefiniowanych planów lub dowolnej konfiguracji własnej polityki, firma była w stanie dostosować procesy backupu do swoich celów, wymagań i priorytetów.

Nielimitowana i elastyczna skalowalność oraz przyjazny interfejs użytkownika pozwala spółce na sprawną i wygodną obsługę, a w razie potrzeby, dostosowanie rozwiązania do rosnących potrzeb w zakresie ochrony danych.

Wreszcie zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, raportowanie ułatwiające audyty, kontrola dostępu i automatyzacja zapewniają zgodność z normami branżowymi i restrykcyjnymi przepisami obowiązującymi w podziemnym przemyśle wydobywczym.

Xopero zabezpieczy wszystkie Twoje dane

Windows
Linux
Mac
Vmware
Microsoft Hyper-V
Red Hat
Oracle
Microsoft SQL
MySQL
PostgreSQL
Microsoft 365
Github
Bitbucket
Gitlab
Jira
Android
IOS
więcej!